Това е най-евтиното решение за отопление в европейските страни

Как да изберете най-добрата термопомпа за вашата къща или проект?  

6415

Отоплителната система с термопомпа се характеризира с издръжливост, лесна поддръжка и ниски експлоатационни разходи. Данни от Евростат показват, че отоплението все още представлява важна част от разходите в едно домакинство. Ето защо правилно подбраната, проектирана и професионално изградена отоплителна система е изключиелно важна за всеки собственик.  

vitalconcept.com

Световни практики

В Швейцария, 75% от новопостроените къщи са оборудвани с термопомпи. В Австрия, Германия, Финландия и Норвегия, термопомпите са инсталирани във всяка трета новопостроена къща, а във Франция следва аналогичен развой. Инсталациите с котли в по-старите къщи все по-често се заменят с термопомпи. В Швеция, която е водеща в това отношение, почти половината (700,000) от всички къщи разполагат с термопомпи.  

Как работи една термопомпа?

Чрез използване на 1 kWh електроенергия, термопомпата дава от 2 до 4 kWh топлинна мощност от източника на енергия към стаите, като по този начин се осигурява ефективно 3-5 kWh топлинна енергия. Може да се предположи, че ¾ от отоплението на къщата идва от енергията акумулирана от земята, водата и въздуха, а само ¼ от електроцентрали.
С други думи, ако една къща се отоплява чрез електроенергия, а след това при реновация се инсталира термопомпа, то това би довело до намаляване на сметките за ток с 75%. При сегашните цени на нафта и природния газ, това означава, че отоплението с термопомпа е над 4 пъти по-евтино от отоплене с нафта или 2 пъти по-евтино отколкото с природен газ. В момента това е най-евтиното решение за отопление в повечето европейски страни.

Принцип на термопомпата

И все пак, как да изберем най-добрата термопомпа в джунглата от оферти и как да сравним офертите за различните видове термопомпи?

Разбира се, можете да започнете своето индивидуално пътуване през офертите от производители и просто да сравните различните модели. За да негубите време, вече някой е направил това. Независимият Swiss Heat Pump Test Center публикува валидни резултати от (измерването) на терпомпомпи.

При термопомпите се сравнява един и същ показател, в едни и същи условия, т.е. параметри, които позволяват на крайния потребител да сравни енергийната ефективност на различни видове термопомпи, направени от различни производители и да направи оценка за разходите на енергия, необходими за отопление на собствения му дом.

Затова, в случая с термопомпите се използват параметрите - COP (Коефициент на преобразуване на енергията) и новият SCOP (Сезонен коефициент на преобразуване), в съответствие със стандарта EN 14825. Термопомпите се отчитат спрямо външната температура на въздуха от +10, +7, +2, -7 и -15°C.
Стойностите на COP показват съотношението на топлинната мощност към подаваната електроенергия. Колкото по-висока е стойността, толкова по-рентабилна и енергийно ефективна е помпата.

SCOP, обаче е съотношението на топлинната енергия получена или необходима за отопление на сградата през целия отоплителен сезон и електроенергията консумирана през целия сезон. Докато е необходима енергия през сезона е доста лесно да се определи, тъй като той произтича от параметрите на къщата, електроенергията, използвана за производството на термопомпата е по-трудно да се прецени. Особено при въздушните термопомпи.
ERP – в допълнение, новата Директива на ЕС още повече улеснява живота на потребителите чрез определяне на енергийния клас за термопомпи, във връзка с параметъра SCOP, който е показан в таблицата по-долу. Затова се счита, че термопомпите с етикет A+++, са най-енергийно ефективни, което означава, че техният параметър SCOP е равен или по-висок от 5,10.

Как изглежда монтажът на термопомпа вода-вода?

Какво препоръчваме

Термопомпата въздух-вода - Термопомпата Belaria® въздух-вода използва енергия от въздуха, освен за отопление, но и за охлаждане, като целогодишно осигурява също й битова гореща вода за дома. По този начин, те са високо ефективни и предлагат атрактивнно съотношение между цена и производителност.  

Термопомпи вода-вода Термопомпата вода-вода Thermalia® получава ценна енергия от земята или подпочвените води. С коефициент COP до 6.6 за получаване на топлина от използваната енергия в сравнение с всяка друга технология засягаща термопомпите. 1 kW електроенергия може да възпроизведе 4.5 до 6.6 kW топлинна енергия.    

Сподели: