Eто как може да намалим сметките за отопление и да осигурим комфорт у дома

Пластмасовите системи предлагат голямо многообразие на профили, цветове, реше...

5194

Високоизолираната дограма безспорно повишава комфорта у дома. Една от най-важните характеристики при избора на дограма е нейната способност да задържа топлината в помещението през студените месеци на годината, които предстоят.

Това се постига по два основни начина:

Първият, е като осигури плътност на прозореца, за да няма неконтролирани течения отвътре навън. Това предполага избор на качествен профил, който да е стабилен и да не се огъва или измята във времето, както и добър обков, който да притиска крилото надеждно към касата на прозореца.

Вторият начин е изборът на профилни системи, които са високо изолирани, така че топлопреминаването през прозореца да се ограничи до минимум. За тази цел профилната система се избира според коефициента на топлопреминаване, който се нарича “Uf” и се измерва в [W/m2K], което не значи нищо друго освен колко вата топлинна енергия преминават през един квадратен метър конструкция при определена температурна разлика отвън и отвътре. Колкото е по-малък коефициентът, толкова по-малко загуби на топлина ще има.

При пластмасовите профили добрият коефициент на топлопреминаване се постига чрез увеличаване на въздушните камери в профила, понякога запълнени със специален изолационен материал, както и от самия материал ПВЦ, който е лош проводник на топлина. При алуминиевите профилни системи изолацията се постига чрез така нареченото „термично прекъсване” на профила, което разделя профила на две алуминиеви половинки, които са обединен в общ профил чрез изолатори помежду им. Колкото са по-големи изолаторите и колкото повече въздушни камери образуват самите профили, толкова по-добър коефициент “Uf” ще бъде постигнат.

Изборът на нисък коефициент “Uf” е от съществено значение за комфорта у дома. При профилна система с добър коефициент “Uf” повърхностната температура на профила ще бъде по-висока, което намалява възможността да се образува конденз върху профилите, следователно и появата на мухъл и конденз по периферията на прозореца. Също така трябва да се има предвид, че около студени повърхности се зараждат въздушни конвекционни течения, които могат значително да нарушат комфорта на обитаване, дори при достатъчно висока температура в помещението.

Друга важна характеристика, по които да изберете дограмата, която ще ви гарантира комфорта вкъщи е ролята на вентилацията.

Ефективната вентилация на сградите днес е тема, която стои на фокус сред инвеститори и проектанти. Новите актуални норми и регламенти, свързани с пестенето на енергия и качеството на вентилация на помещенията, изискват съвременни вентилационни системи с повишено удобство на потребителя и повишена рентабилност на недвижимата собственост.

Постигането на убедителна енергийна ефективност при смяната на употребяван и влажен въздух е все още проблем при строителството на нови сгради и ремонтни дейности. Липсата на вентилация води до висока влажност на въздуха, която от своя страна е опасна за здравето.

Най-често срещаните причини за проветряване са възникналите в помещението въздушна влага или неприятни миризми. Ролята на вентилацията е решаваща при трайното справяне не само с влагата и неприятните миризми, но също така с появата на мухъл и конденз. Вече не е нужно човек да присъства, за да отваря и затваря прозорциили да използва скъпи вентилационни инсталации, които да изискват сериозна техническа поддръжка и управление.

 

Съвременните прозорци сами могат да осигурят ефективна вентилация и да се погрижат за приятните условия на живот и работа, дори когато са затворени. Чрез прекъсване на прозоречните уплътнения се реализира навлизане на умерено количество свеж въздух като количеството му се определя по ваша преценка. Интегрираните в прозорците вентилационните елементи за разлика от отворените прозорци не допускат алергенния цветен прашец, прах и насекоми отвън, в допълнение гарантират ефективна звукоизолация. Един отворен прозорец не може да осигури този комфорт. Автоматичната вентилация се осъществява без да е необходима човешка намеса, което означава, че дори докато спите здравословната среда ви е гарантирана. Вентилацията се осъществява и когато човек не присъства у дома, така че и взломоустойчивостта да е гарантирана. Можете да решите потенциалните проблеми още при поръчката на новите прозорци или като допълнително монтирате елементите чрез неголяма допълнителна инвестиция, която ще ви се отплати многократно.

 Предимства на иновативната вентилационна система:

-  Осигурява свеж въздух, дори при затворени прозорци

-  Редуцира загубата на топлинна енергия

- Гарантира ефективна звукоизолация

- Предпазва дома от мухъл, конденз и влага

-  Ограничава достъпа на полени, прах, цветен прашец, насекоми

-  Гарантира сигурността на вашия дом, за разлика от отворените прозорци

Възможностите за прозоречна вентилация са най-разнообразни и зависят от избраната пластмасова система. Консултация със специалисти ще Ви помогне да намерите най-доброто решение.

Всички клиенти избрали PVC дограма SCHÜCO до края на годината ще имат възможността да се възползват от атрактивни цени за избраната от тях пластмасова дограма!

 

 

Сподели: